Anunț achiziționare servicii de pază cod CPV 79713000-5