CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN URMA ANALIZEI DOSARELOR DEPUSE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A POSTULUI VACANT DE MUNCITOR ÎNTREȚINERE