Condiții specifice de ocupare a posturilor la etapa de transfer/pretransfer